Kategorie

Audio Mixer

Name Preis
MIDAS M32R mit DANTE Soundcard € 180,-
MIDAS MR-18 Mixer/Interface € 80,-
MIDAS MR-12 Mixer € 30,-
Mackie VLZ-4 12 Mixer € 25,-